Tillstånd att bedriva familjehemsverksamhet med konsulentstöd finns från IVO

Vill ni bli familjehem?

Vill ni som familjehem ha uppdrag genom Team Actum och få handledning och vägledning enligt KBT/ACT-metoder? Tveka inte att kontakta oss! Maila oss på:

Kontaktuppgifter

Fabriksgatan 54 A, 702 23 Örebro
Tel: 019 - 760 45 80
Fax: 019 - 24 55 20
info@teamactum.se
Org.nr: 556765-3372

Team Actum infobroschyr

Ladda ner våran infobroschyr om Team Actum nedan!
Du är beökare 211415

KBT-förstärkt familje-hemsvård med ACT-fokus

Team Actum har tillstånd, utfärdat av Inspektionen för vård och omsorg (IVO), att bedriva familjehemsverksamhet med konsulentstöd. Vårt
tillstånd avser familjehem och jourhem för barn.

Team Actum tillhandahåller förstärkt familjehems vård för ”komplex problematik” – ett mer normaliserat alternativ till institutions- och behandlingshemsplacering.

Team Actum erbjuder möjlighet till en komplett vårdkedja – från jourplacering, utredning, behandling i familjehem till utsluss och eftervård.

Team Actum lägger stor vikt vid den placerades familj parallellt med placeringen. Föräldracoaching är vårt bidrag till att stötta föräldrar till att ge sina placerade barn mandat att utvecklas i familjehemmet.

Ladda ner våra foldrar!

Familjehemsvård - utredning - behandling - eftervård
Familjehemsvård - placering för hela familjen
Tjänster för personal - inom socialtjänst och behandlingshem